Doposiaľ platí školský semafor aktualizovaný ku dňu 02. 09. 2021.

Nastala zmena školského semaforu zo dňa 31. 08. 2021 sa týkala priamo samotestovaniu, pretože podľa analýzy bol vysoký dopyt zo strany zákonných zástupcov/rodičov (ďalej len ZZ/R) a je to upravené nasledovne:

V priebehu školského roka 2021/2022 budú mať ZZ/R možnosť dobrovoľného samotestovania detí/žiakov Ag samotestami v domácom prostredí.

Každý žiak základnej, strednej a špeciálnej školy, ktorého ZZ/R prejaví záujem, dostane 5 ks samotestov na domáce samotestovanie.

Pri vykonávaní samotestu ZZ/R/žiak postupuje podľa pokynov výrobcu testu a návodu zverejneného Ministerstvom zdravotníctva SR.

S prípadnými otázkami, týkajúcimi sa použitia samotestov, sa môžete obrátiť na Ministerstvo zdravotníctva SR prostredníctvom emailu samotestovanie@health.gov.sk  alebo infolinky 0800 174 174.

Získanie sady samotestov na domáce samotestovanie:

  1. Škola zisťuje záujem rodičov o samotestovanie od 23. 8. 2021.
  2. Škola objedná potrebný počet testov na okresnom úrade v sídle kraja do 26. 8. 2021.
  3. Škola vyzdvihne testy na okresnom úrade: od 30. 8. 2021.
  4. Následne školy odovzdajú samotesty ZZ/R proti podpisu, o presnom termíne distribúcie ich budú informovať.
  5. Z dôvodu vysokého záujmu ZZ/R bude doskladňovanie zásob Ag samotestov prebiehať od 02. 09. 2021.
  6. Okresné úrady v sídle kraja budú kontaktovať školy s bližším informáciami o termíne, kedy si môžu vyzdvihnúť ďalšie zásoby.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR za účelom udržať bezpečné prostredie v školách a školský zariadeniach zostavilo manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR v školskom roku 2021/2022, v ňom sú stanovené  základné prevádzkové podmienky škôl a školských zariadení, vrátane špecifík dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní počas pandémie ochorenia COVID-19.

Manuál ŠKOLSKÝ SEMAFOR je zjednodušená verzia manuálov z predchádzajúceho školského roka 2020/2021. Je platný pre všetky materské, základné a stredné školy, všetky typy špeciálnych škôl, odborné učilištia a praktické školy, jazykové školy, základné umelecké školy a školské zariadenia (ŠKD, CVČ, ŠJ, VŠJ, ŠI, DC, RC, LVS, CPPPaP a CŠPP) bez ohľadu na zriaďovateľa.

MŠVVaŠ SR za účelom udržania bezpečného prostredia v školách a školských zariadeniach a minimalizovania rizika zatvárania tried získava informácie od riaditeľov škôl o vývoji epidemiologickej situácie pravidelne pomocou online formulára, ktorý je zverejnený na webstránke https://covid2021.iedu.sk/

Tento formulár obsahuje otázky na rôzne možnosti vývoja epidemiologickej situácie v školách a triedach. Riaditeľ školy je povinný nahlasovať aktuálne informácie:

  1. každý pondelok, a zároveň
  2. bezodkladne pri každej zmene situácie v škole z dôvodu výskytu ochorenia COVID-19.

Presné údaje umožnia MŠVVaŠ SR hneď reagovať na situáciu v školách a aktualizovať zavedené bezpečnostné opatrenia a odporúčania.

Informácie o aktualizácii manuálu či iné dôležité informácie týkajúce sa prevádzky škôl v školskom roku bude MŠVVaŠ SR zasielať emailom riaditeľom škôl, a aj učiteľom a riaditeľom odborov školstva na okresných úradoch.

Na stránke MŠVVaŠ SR sú súbory na stiahnutie: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Domáce samotestovanie

Návod na použitie samodiagnostického testu nájdete tu Postup pri domácom a školskom testovaní  a doplňujúce informácie v linku  https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/

Za otvorené školy

MŠVVaŠ SR poukazuje na to, že fungovanie škôl od septembra 2021 ovplyvní miera zaočkovanosti.

Epidemiológovia upozorňujú, že intenzita tretej vlny pandémie bude závisieť od rozhodnutia čo najväčšieho počtu ľudí pre vakcináciu.

Otvorené školy a prezenčnú výučbu v školských laviciach v novom školskom roku 2021/2022 tak môže udržať očkovanie každého z nás.

Minister školstva Branislav Gröhling preto vyrazil na turné po všetkých krajoch, aby spolu so zriaďovateľmi, ale aj zástupcami rôznych organizácií vyzýval ZZ/R, učiteľov a žiakov, aby pomohli toto číslo zväčšiť a prispieť ku kolektívnej imunite.

Od miery zaočkovanosti závisí, ako budú fungovať školy. Som si istý, že všetci chceme, aby sa žiaci vzdelávali v triedach. Preto budeme vyzývať, aby ľudia ešte využili tento mesiac a dali sa zaočkovať. Ochránia tak seba, znížia riziko šírenia vírusu, prispejú ku kolektívnej imunite a predovšetkým prispejú k tomu, aby školy normálne fungovali,“ apeluje šéf rezortu školstva.

Vzhľadom na šírenie delta variantu môžu na školách vznikať ohniská nákazy, čo môže mať za následok zatváranie tried. Prerušeniu prezenčnej výučby môže zabrániť vyššia zaočkovanosť. Očkovaním totiž nielen znižujeme riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale aj znížime aj riziko prenosu vírusu. MŠVVaŠ SR záleží na tom, aby nový školský rok prebiehal čo možno najviac v prezenčnej forme. Epidemiológia sa zhodujú, že situácia ohľadne otvorenia škôl a možnosti prezenčného vyučovania bude závisieť aj od miery zaočkovanosti.

Zdroj: ŠKOLSKÝ SEMAFOR | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (minedu.sk)

manuál o škol. semafore 21-22