SRRZ oslovila s podnetom Úrad komisára pre deti:

Nikotínové žuvačky či cukríky vo vrecúškach ako novodobá droga u detí/žiakov do 18 rokov.

Dňa 24. 09. 2022 sa konal 30. celoslovenský snem SRRZ  Košiciach, kde bolo prijaté uznesenie k riešeniu daného problému k novodobej droge vo vorme nikotínových vrecúšok u detí/žiakov do 18 rokov.

Cukríky, či žuvačky v krásnom, pútavom pestrofarebnom obale – hit pre školákov sú otravou za pár eur, ktoré v obchodoch vystavujú pri drobných cukrovinkách. Majú výbornú príchuť mentolu, vanilky aj tropického ovocia. Ani rodičia a snáď aj žiaci si neprečítajú na zadnej strane krabičky, že v tomto produkte vysoký obsah nikotínu, ktorý je veľmi škodlivý na detských organizmus.

Rodičia reagovali, že používanie nikotínových vrecúšok nie je na Slovensku legislatívne upravené a tak tieto cukríky i žuvačky s nikotínom si môžu kúpiť a zjesť či žuvať deti/žiaci bez toho, aby bol vek ohraničený. Rodičia vyslovili strach z dôvodu toho, že cukríky či žuvačky tohto druhu obsahujú nikotín a u detí/žiakov vznikne závislosť podobne ako u cigariet. Poukázali na to, že pre deti/žiakov môže byť tento druh výrobku cestou, ktorá ich stiahne do sveta drog.

Záver z daného riešenia je nasledovný:

– V príslušnom zákone o tabakových výrobkoch – pretože keď tento druh cukríkov či žuvačiek obsahuje nikotín prijať NR SR obmedzenie predaja a určiť vek predaja minimálne od 18 rokov.

– Vykonávať osvetu pre rodičov detí/žiakov v rámci rodičovských združení na úrovni triedy a tiež na plenárnych zasadnutiach – celoškolských zasadnutí rodičovského združenia.

– Informovať o tom aj na web stránke školy, alebo rodičovského združenia školy.

Dávame Vám na vedomie toto uznesenie za Slovenskú radu rodičovských združení, v ktorej sú združené SRRZ – RZ ako členovia v počte 1610.

Ostávame s pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ