Vážení predsedovia – štatutári organizačných jednotiek Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len OJ SRRZ),

SRRZ Vám dáva do povedomia pripravované online semináre a zároveň Vás prosíme, aby ste nám napísali na predseda.srrzpp@gmail.com alebo srrzpp@gmail.com Vaše návrhy na školenie a tiež konkrétne otázky, na ktoré Vám budeme počas on line školení odpovedať. Rovnako nám oznámte pre Vás vhodné dni t. j. dátumy a hodinu, ktoré by Vám vyhovovali.

V Poprade  29. 09. 2021

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda- štatutár SRRZ                a                          Bc. Gabriela Slavkovská