Milí rodičia, blízka rodina,  drahí trúchliaci,

v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť. Každý, kto to s Vami prežíva má zranené srdce, chce uctiť mŕtvych, prejaviť súcit a poskytnúť útechu.

Veľa rodičov a detí stratilo svojich najdrahších. Každý prežil tie posledné minúty inak, strašnú správu o tragickej dopravnej nehode sa dozvedel iným spôsobom a inak nesie tu hroznú ťarchu bolesti. Kto to môže posúdiť a nájsť pre každého tie správne slová?

Všetkých nás napadá jediná otázka. Prečo sa to stalo? Bola to vyššia moc, ľudské zlyhanie, nešťastná náhoda? Kto z nás pozná odpoveď, ktorú by sme mohli všetci prijať?  Nevieme.

Ten smútok a žiaľ cítime s Vami, ale nikto nemôže vrátiť to, čo ste stratili.

Všetci, ktorý prežívame dnešný deň, ktorý je dňom štátneho smútku v najhlbšom žiali svojho života, patrí naša najhlbšia sústrasť.

Tým, ktorí sa stali obeťami tejto katastrofy a nie sú už medzi nami, ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a Slovenskej rady rodičovských združení za čas, ktorý strávili medzi nami. Všetci za sebou nechali stopy svojho života a budú žiť v našich spomienkach naďalej.

Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

Navždy zbohom.

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda SRRZ v zastúpení

Miroslava Földiová, podpredseda SRRZ

Koordinátor SRRZ – RZ Nitrianskeho kraja