Drahá blízka rodina, vážený pedagogický zbor, milí žiaci a ostatní trúchliaci,

v tejto hodine nás spája bolesť a hlboká účasť na veľkej tragédií, ktorá zasiahla celú našu krajinu. Každý, kto to s Vami  prežíva má zranené srdce, chce  uctiť človeka, pedagóga, manžela, otca, záchrancu, jedným slovom HRDINU Mgr. Jaroslava Budza,  zástupcu riaditeľky školy  Gymnázia J.C. Hronského, Vrútky s  prejavom súcitu, úprimnej ľútosti, smútku a poskytnúť útechu.

Viac informácii: Kondolenčný list k tragickému úmrtiu Mgr. J. Budza