Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,

na základe dotazov a pripomienok zákonných zástupcov/rodičov detí/žiakov k otvoreniu škôl a potrebe testovania detí/žiakov a zákonných zástupcov Vám oznamujeme, že pandémia koronavírus SARS-CoV-2 na infekčné ochorenie COVID – 19 sa nemôže zľahčovať ani podceňovať. Do pozornosti Vám dávame že na Slovensku je potvrdená nová nebezpečná mutácia koronavírusu z Veľkej Británie, ktorá sa najskôr objavila v Michalovciach, potom v Nitre a napokon aj v Bratislave. Vedci tvrdia, že zmutovaný vírus sa šíri podstatne rýchlejšie ako pôvodný. Ďalšia mutácia koronavírusu je z Juhoafrickej republiky.

Vieme pochopiť názor rôznych osôb, ale realita je úplne jednoznačná. Vysoký počet infikovaných ľudí na COVID-19 už aj so zistením u štvormesačného dieťaťa a ďalej až v rozpätí do 90 rokov, t. j. už nemôžeme hovoriť, že toto infekčné ochorenie zasiahne len seniorov. Poznáme vyliečených na COVID-19, ale aj veľký počet úmrtí a to aj úmrtie 15-ročného dievčaťa na COVID -19.

Na toto infekčné ochorenie zomrelo pár ľudí, ktorí boli priami spolupracovníci Slovenskej rady rodičovských združení ako pani prof. Irena Medňanská, Mária Pacherová, veľa našich blízkych, kolegov bolo pozitívnych na COVID-19 a oboznámili nás s priebehom ochorenia, ktorý je vážny. Začiatok je prejavom únavy, nasleduje bolesť svalov, u niektorých bolesť zubov a uší, teplota, zimnica, nádcha, u niektorých strata čuchu a chuti, hnačka, až obojstranný zápal pľúc, veľmi bolestivý kašeľ, nemožnosť sa nadýchnuť čo u niektorých ľudí smeruje k uduseniu sa, niektorí zase s dopadom embólie pľúc. Tento popis priebehu tohto infekčného ochorenia Vám dávame do pozornosti, pretože aj keď pozitívni ľudia, ktorí toto ochorenie prekonajú stále cítia slabosť a rôzne iné prejavy aké pred ochorením nemali, napr. zvýšenú citlivosť na vône, na pochutiny v jedle, uvoľnenie svalov a pod.

Osoby, ktoré prekonali prvotnú nákazu na COVID-19 v mesiacoch február – máj 2020 sa u nich opätovne potvrdila infekcia koronavírusom SARS-CoV-2, tentokrát však inou mutáciou, a priebeh jeho ochorenia sa zhoršil natoľko, že museli byť hospitalizovaní a pripojení na kyslíkový prístroj.

Je skutočne na zodpovedné zváženie zákonných zástupcov/rodičov detí/žiakov ako pristúpiť k testovaniu na ochorenie COVID-19 pri nástupe do škôl či už z pohľadu rýchlej identifikácie nákazy, ochrane voči sebe samému a ochrane voči ostatným ľuďom.

Vidíme, počujeme, že táto pandémia je vážna, zo dňa na deň rastie počet nakazených, veľa ľudí zomiera, aj dnes sme dostali 3 smútočné oznámenie o úmrtí rodičov našich známych – tiež potvrdené ochorenie na Covid – 19.

Druhy testovania (zdroj MŠVVaŠ SR – manuál aktualizovaný k 05. 01. 2021):

  1. Antigénové testy
  2. PCR testy
  3. Testy kloktaním (forma PCR testu)

 Formy testov:

Antigénové testy

Školy si objednajú testovanie v niektorom zo zriadených mobilných odberových miest (ďalej len „MOM“) pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na takomto mieste je možné otestovať aj zamestnancov školských zariadení napr. základná umelecká škola, centrum voľného času, ak je to potrebné (napr. žiaci školy sa vzdelávajú v miestnej ZUŠ).

Škola/zriaďovateľ využije vlastné už zriadené MOM pre testovanie vlastných zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti. Na takomto mieste je možné otestovať aj zamestnancov materských škôl, základných umeleckých škôl, jazykových škôl a školských zariadení napr. školský klub detí, centrum voľného času, internáty, ako aj zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti zo školy alebo zo školského zariadenia, ktorí nie sú v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti.

Škola alebo školské zariadenie si objedná po dohode testovanie v súkromnom laboratóriu, ktoré má zriadené MOM, a škola zároveň dodá antigénové testy pre súkromné laboratórium na účel testovania zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia testovanie v niektorom zo zriadených MOM.

Škola sa objedná na testovanie v prípade záujmu a dohody v ambulancii všeobecného lekára, ak tento takúto službu poskytuje pre testovanie zamestnancov, žiakov a jedného zákonného zástupcu testovaného žiaka žijúceho v spoločnej domácnosti.

Zamestnanec, žiak a jeho jeden zákonný zástupca žijúci v spoločnej domácnosti si individuálne zabezpečia PCR testovanie u súkromného poskytovateľa testovania (výsledok testu sa preukazuje formou sms, elektronickou formou alebo iným dokladom od príslušnej MOM).

Každá škola, inštitúcia je v uhle pohľadu na túto vážnu skutočnosť v názoroch rozdielna, avšak treba mať na pamäti, že zákonný zástupca/rodič má právo v zmysle o slobodnom prístupe k informáciám byť informovaný zriaďovateľom školy. Zriaďovateľ školy si určuje podmienky vstupu do školy, prijatia detí, podmienok za akých je možné, aby sa deti, žiaci zúčastnili na vzdelávaní.

 PCR testy

Testy kloktaním (postup sa pripravuje – je to forma PCR testu)

Na negatívne reakcie rodičov voči testovaniu detí/žiakov antigénovými testami  sa nadpolovičná väčšina zákonných zástupcov/rodičov prikláňa k forme testovania kloktaním (na princípe PCR testu) detí/žiakov. Doposiaľ len  podľa vyjadrenia pána predsedu vlády SR Igora Matoviča má sa testovanie opakovať v časovom intervale raz za 3 týždne.

Toto Vám píšeme z toho dôvodu, aby ste sa zodpovedne rozhodli k testovaniu ako svojich detí/žiakov a tiež seba, ale zároveň Vás prosíme o zohľadnenie ochrany zdravia voči iným osobám.

 

Dávame Vám na vedomie, že je stále platné uznesenie vlády SR č. 760/2020 zo dňa 04. 12. 2020, ktoré ustanovuje podmienku testovania sa v prípade záujmu obnovenia prezenčnej formy vzdelávania na 2. stupni základných škôl a na stredných školách a že vyhláška ÚVZ SR č. 39/2020 už nie je v platnosti, a teda z nej vyplývajúce výnimky z testovania nemôže aktuálne uplatniť a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nie je oprávnené zadefinovať výnimky pre takéto osoby. Odporúčame sledovať vestník úradu vlády, v ktorom sa zverejňujú vyhlášky ÚVZ SR resp. RÚVZ, ktoré môžu mať vplyv na okruh povinne testovaných osôb a na osoby, ktoré budú mať udelenú výnimku.

Príloha:  Návrat do škôl 2021 (manuál aktualizovaný k 5. 1. 2021 MŠVVaŠ SR)    http://Návrat do škôl 2021

V Poprade 14. 01. 2021                                                                                           Bc. Ing. Júlia Lindtnerová,                                                                                                                                                                  predseda – štatutár