Dobrý deň,

v odkaze pod textom nájdete program s prihláškou na online prednášku k novele zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. na deň 08. februára 2022 od 16:00 do 19:00 hod.

Prihlášku je potrebné poslať najneskôr 30. 01. 2022

pozvánka na prednášku 08.02.2022