Vážení zákonní zástupcovia/rodičia

Čo nové v opatreniach od 08. 02. 2021:

 1. Školy sa otvoria pre žiakov prvého stupňa a detí v materských školách – ak budú mať ich zákonní zástupcovia/ rodičia negatívny test, teda zákonní zástupcovia/rodičia sa musia dať otestovať a testovanie majú zabezpečiť školy.
 2. Pre žiakov na prezenčnom vyučovaní bude otvorený školský klub detí a školská jedáleň.
 3. Otvoria sa základné umelecké školy – pre individuálnu výučbu, ktoré budú kopírovať opatrením ako pre prvý stupeň základných škôl.
 4. Vyučovať sa bude v špeciálnych školách.
 5. Nastúpia aj žiaci posledných ročníkov stredných škôl a stredných odborných škôl aj tí sa musia dať otestovať.
 6. Žiaci stredných zdravotníckych škôl nastúpia žiaci vo všetkých ročníkoch.
 7. Školské internáty sa otvoria len s podmienkou zabezpečenia ubytovania na jednej izbe jeden žiak ak to dokážu.
 8. Test musíte mať aj na cestu do prírody.
 9. Pracovať sa povinne má len formou home office, ak to podmienky práce umožňujú. Ak nie všetci zamestnanci s prácou mimo home office musia mať test nie starší ako 7 dní, ktorým sa pri kontrole preukážu.
 10. Covidový automat bude platiť od 08. 02. 2021 a najprísnejšia čierna fáza potrvá dlhšie, ako určovali pôvodné pravidlá.
 11. Regionálny úrad verejného zdravotníctva s ohľadom na vážnu situáciu vo väzbe na pandémiu môže prerušiť vyučovanie v školách.
 12. Otestovaní musia byt zákonní zástupcovia v spoločnej domácnosti, pedagógovia a ostatní zamestnanci v škole, a určená veková hranica žiakov.

Covidový automat je dokument, ktorý opisuje pravidlá, ktoré platia pre tú ktorú situáciu. Situácia je kritická a začína v najhoršej – čiernou fázou.

Vláda SR covidový automat spracovala tak, aby sa detí materských škôl, žiaci prvého stupňa základných škôl a žiaci posledného ročníka stredných škôl a stredných odborných škôl od 08. 02. 2021 vrátili na prezenčné vyučovanie do škôl.

Časové lehoty testovania zatiaľ raz za 7 dní, ale minister školstva SR Branislav Gröhling navrhuje riešenie testovanie minimálne raz za 9 dní.

Doteraz nie je jasné, ako majú školy testy zabezpečovať a ani ako budú negatívny výsledok kontrolovať.

Zákaz vychádzania platí naďalej.

V Poprade, 03. 02. 2021

Vypracovala: Bc. Ing. Júlia Lindtnerová