Vážení zákonní zástupcovia/rodičia a starí rodičia!

Anjeli veselo spievajú, radostnú novinu ohlasujú. Prišiel z nebies na zem, k nám náš Spasiteľ a náš Pán.  Zvestujú novinu a tešia ľudí. Sľúbený prišiel Spasiteľ, Vykupiteľ sveta, Ježiš náš. Každému domu buď požehnanie, nech Vám ho udelí dieťa narodené. Sláva Bohu na nebi, pokoj ľuďom na zemi.

Posielame anjela, aby vás chránil, posielame lásku, v ktorú veríme, posielame plamienok, nech vám v srdci blikoce a prajeme vám tie najkrajšie Vianoce.

Nech Nový rok 2022 splní Vaše priania, anjeli nech Vaše cesty chránia a problémy nech sa Vás stránia. Šťastný Nový rok nech je prežitý v zdraví. 

o Vám želajú a tešia sa na ďalšiu spoluprácu

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová – predseda – štatutár SRRZ

Bc. Gabriela Slavkovská – administratívna pracovníčka SRRZ

Helena Sušinková – podpredseda SRRZ – zástupca Prešovského kraja

Eva Pačaiová – členka VV SRRZ – zástupca Košického kraja

Vasil Kovaľ – podpredseda SRRZ – zástupca Banskobystrického kraja

Miroslava Földiová – podpredseda SRRZ – zástupca Nitrianskeho kraja

Mgr. Iveta Bartošová .- členka VV SRRZ – zástupca Žilinského kraja

Štefan Sýkora – člen VV SRRZ –  zástupca Trenčianskeho kraja

PaedDr. Eva Baricová – členka VV SRRZ – zástupca Trnavského kraja

Ing. Miroslav Sabol – člen VV SRRZ – zástupca Bratislavského kraja

Mária Frončková – predseda revíznej komisie SRRZ

Gabriela Labajová Palanová – členka revíznej komisie SRRZ

V Poprade 23. 12. 2021