Vážení predsedovia – štatutári SRRZ – RZ,

Slovenská rada rodičovských združení Vás upozorňuje, že Ministerstvo vnútra SR má na zmenu údajov, prideleniu IČO lehotu 30 dní.

Všetky podklady doručené po 09. 11. 2020 nebudú včas spracované s ohľadom na registráciu 2 – 3 % zaplatenej dane u notára v termíne 15. 12. 2020.