Vážení zákonní zástupcovia/rodičia,
dávam Vám do pozornosti stanovisko KBS Slovenska k očkovaniu na COVID – 19.
Žiadame Vás aj Vy sa vyjadrite k tejto problematike.
Ďakujeme
Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ