Dobrý deň,

s poverením vedúceho sekcie inkluzívneho vzdelávania, národnostných menšín a rozvoja vzdelávacieho systému v Štátnom pedagogickom ústave by sme Vás radi informovali o výberovom konaní na štyri pracovné pozície s názvom “Výskumný/á a vývojový/á zamestnanec/kyňa pre oblasť inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania”.

Hľadáme štyroch nových kolegov/kolegyne, ktorí nám pomôžu pri nastavovaní kvalitnejšej podpory vo vzdelávaní pre všetky deti a žiakov s rozmanitými potrebami. Pracovné pozície sú naviazané na cieľ rozvoja a skvalitňovania inkluzívneho vzdelávania na všetkých stupňoch a vypracovania modelu nárokovateľných podporných opatrení vo výchove a vzdelávaní vrátane systému ich financovania (podľa Plánu obnovy a odolnosti SR v rámci komponentu 6).

Pozícii vyhovujú uchádzači/ky s vysokoškolským vzdelaním II. alebo III. stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov, špeciálna pedagogika, psychológia, sociológia, politológia alebo v príbuzných odboroch a min. 2 rokmi praxe.

Ponúkame nasledovné zamestnanecké výhody:

  • možnosť byť súčasťou dôležitých zmien vo vzdelávaní na Slovensku,
  • možnosť prinášať vlastné riešenia pre skvalitnenie inkluzívneho a špeciálneho vzdelávania na Slovensku (sme otvorený tím a riešenia hľadáme v dialógu s expertmi/kami z rozličných oblastí),
  • príjemné a dynamické pracovné prostredie,
  • konkurenčné mzdové podmienky,
  • týždenný pracovný čas 37,5 hodiny,
  • pružný pracovný čas (pevná pracovná doba od 9:00 do 15:00; mesačný fond pracovného času),
  • možnosť pracovať z domu jeden deň v týždni,
  • dovolenka 9 týždňov.

Viac informácií nájdete na webovej stránke: Výskumný/á a vývojový/á… – Štátny pedagogický… | PROFESIA.SK.

V prípade akýchkoľvek otázok sa neváhajte na mňa obrátiť na emailovú adresu veronika.michalikova@statpedu.sk.