Vážení predsedovia – štatutári organizačných jednotiek Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len OJ SRRZ),

SRRZ vzhľadom na pandémiu koronavírusu na ochorenie COVID -19 Vám dáva opäť do povedomia pripravované online semináre.

Preto Vás prosíme, aby ste nám napísali na srrzpp@gmail.com alebo na predseda.srrzpp@gmail.com Vaše návrhy na školenie a tiež konkrétne otázky, na ktoré Vám budeme počas online školení odpovedať a aby ste nám oznámili pre Vás vhodné dni t. j. dátumy a hodinu, ktoré by Vám vyhovovali.

Ďakujeme

V Poprade 28. 04. 2021

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda- štatutár SRRZ