Drahá rodina, vážení politici, spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci,

dňa 10. 02. 2022 sme obdŕžali nečakane smutnú správu, že dňa 09.02. 2022 dobilo srdce pána Eduarda Kukana, ktorý bol minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady Slovenskej republiky, kariérny diplomat, poslanec Európskeho parlamentu i pedagóg.

Zomrel otec slovenskej diplomacie po roku 1990, politik a  úžasný človek.

Eduard Kukan bol trojnásobným  ministrom zahraničných vecí na Slovensku. V roku 2009 a opätovne v roku 2014 bol zvolený za poslanca Európskeho parlamentu. Vykonával funkciu predsedu delegácie pre vzťahy s Albánskom, Bosnou a Hercegovinou, Srbskom, Čiernou Horou a Kosovom.

Pracoval ako členom Výboru pre zahraničné veci a Podvýboru pre ľudské práva.       V rokoch 2014 – 2019 bol v Európskom parlamente predsedom Delegácie pri Parlamentnom výbore pre stabilizáciu a pridruženie Srbska do Európskej únie.

Pán Eduard Kukan spolupracoval so Slovenskou radou rodičovských združení (ďalej len SRRZ) počas pôsobenia v každej svojej funkcii.

V tejto chvíli nás spája hlboká bolesť na jeho úmrtí. Každý, kto to prežíva má zranené srdce a chce vyjadriť hlboký súcit, úprimnú ľútosť, smútok a poskytnúť útechu k tomuto odchodu manžela, otca, starého otca, diplomata, politika, spolupracovníka a pedagóga, ktorý je významnou osobnosťou slovenskej politiky a diplomacie.

Aj keď jeho srdce dobilo, spomienky na výnimočnú profesionálnu, zodpovednú  a skvelú osobnosť s jeho milým úsmevom zostávajú.

Ten smútok a žiaľ cítime s Vami, ale nikto nemôže vrátiť to, čo sme stratili.
Všetci, ktorí prežívame ten deň, ktorý je dňom veľkého smútku pre najbližších a dňom  žiaľu aj  pre  politickú verejnosť, študentov a spolupracovníkov, patrí naša najhlbšia sústrasť.

Bývalému ministrovi zahraničných vecí, poslancovi Národnej rady SR a Európskeho parlamentu, diplomatovi a vysokoškolskému pedagógovi, ktorý zasvätil svoju prácu v oblasti  slovenskej  a zahraničnej politiky, zaslúžil sa o vstup Slovenska do NATO a do Európskej únie, ako aj človeku, ktorý svoje bohaté skúsenosti odovzdával študentom na Inštitúte medzinárodných vzťahov na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave  a zároveň aj spolupráci so Slovenskou radou rodičovských združení. ďakujeme menom Európskej asociácie rodičov v Bruseli a Slovenskej rady rodičovských združení za čas, ktorý strávil medzi nami a za jeho kvalitné výsledky v oblasti politiky i vzdelávania.

Pán Eduard Kukan zanechal za sebou stopy svojho života v oblasti domácej a za-hraničnej politiky, v diplomacii a tiež vo vzdelávaní, v pamäti našej bude žiariť na neho pamiatka stále živá.

Žiaľ otvára ľudské srdcia, žiaľ stavia mosty medzi ľuďmi, dáva svetlo temným hodinám a smútku ľudský zmysel.

„Raz, keď sa miera naplní
a pretrhne sa struna,
po každom živote ostáva
ľahučké prázdno tuná…“

Veršami Nepočuteľné laudácio Milana Rúfusa vyjadrujeme

Česť jeho pamiatke!

Navždy zbohom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda  a štatutár

Výkonný výbor  a zamestnanci SRRZ

Revízna komisia SRRZ

V Poprade, 10. februára 2022