Zomrel Mons. Štefan Sečka, spišský diecézny biskup

Vo veku 67 rokov dňa 28. 10. 2020 zomrel Mons. Štefan Sečka, ktorý viac než 9 rokov pôsobil ako spišský diecézny biskup. Bol vicerektorom pre ekonomiku Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule – Spišskom Podhradí, bol pedagógom – prednášal pedagogiku a katechetiku, bol pomocným biskupom spišskej diecézy, bol generálnym vikárom spišskej diecézy, bol prezidentom Slovenskej katolíckej charity. Pracoval v diecéznej katechetickej komisii na príprave Katechizmu pre základné školy.

Mal svoje biskupské heslo. Citujeme:  „Crux Christi perficiat nos“ (Kristov kríž nech nás zdokonalí).

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) aktívne spolupracovala v oblasti výchovno-vzdelávacej činnosti s Mons. Štefanom Sečkom, ktorý sa so SRRZ  zúčastnil aj na projektoch s  Európskou asociáciou rodičov so sídlom v Bruseli.

 

Mons. Štefan Sečka bude pochovaný na cintoríne v Spišskej Kapitule.

Česť jeho pamiatke

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda – štatutár SRRZ

Výkonný výbor SRRZ

Európska asociácia rodičov