Všetky platné tlačivá pre školský rok 2020/2021 nájdete na stiahnutie nižšie:

Registračný list

Súhlas dotknutej osoby

Uznesenie o výške členského príspevku

Predpis členského príspevku

Hlásenie o počte žiakov

Skontrolujte si aktuálnosť údajov (v prípade nezrovnalostí nás kontaktujte) !

Register OJ MV SR