Komisár pre deti

Komisár pre deti

Nový komisár pre deti Jozef Mikloško od 25. 05. 2022 Hlavnou prioritou komisára pre deti Jozefa Mikloška je snaha spojiť sa pre deti. Podľa neho sú to práve deti, ktoré si to zaslúžia najviac. „Najvyšší záujem dieťaťa“ Ďalšou jeho  prioritou bude práca na tom, aby sa...

Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vážené rodičovské združenia, pod textom Vám SRRZ predkladá dotazníky podľa typov škôl a školských zariadení. Tieto dotazníky boli navrhnuté na Celoslovenskom sneme SRRZ v oku 2017, v novembri 2017 boli dané na web stránku www.srrz.sk, ale bohužiaľ dodnes žiadne...

Zomrel Eduard Kukan vo veku 82 rokov

Zomrel Eduard Kukan vo veku 82 rokov

Drahá rodina, vážení politici, spolupracovníci, milí študent a ostatní trúchliaci, dňa 10. 02. 2022 sme obdŕžali nečakane smutnú správu, že dňa 09.02. 2022 dobilo srdce pána Eduarda Kukana, ktorý bol minister zahraničných vecí, poslanec Národnej rady Slovenskej...