Výzva o cenu EPA ALCUIN

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,   SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ. Žiadame Vás o preštudovanie...

Komisár pre deti

Komisár pre deti

Nový komisár pre deti Jozef Mikloško od 25. 05. 2022 Hlavnou prioritou komisára pre deti Jozefa Mikloška je snaha spojiť sa pre deti. Podľa neho sú to práve deti, ktoré si to zaslúžia najviac. „Najvyšší záujem dieťaťa“ Ďalšou jeho  prioritou bude práca na tom, aby sa...