Vážené dámy a vážení páni,

opäť Vás vyzývame ku kontrole údajov v registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý spravuje MV SR:

https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=JOil3If4POy2mmNmH2fWMmGYDAd8%2fiF%2f0WveXTUeiQB0VlOnNFX4GddiubSKMEkv

V prípade, ak sú tam uvedené nesprávne údaje, alebo údaje chýbajú, kontaktujte nás.