Vážená široká rodičovská verejnosť,
oznamujeme Vám, že pán minister školstva SR Branislav Gröhling si nedokáže naplánovať prácu tak, aby prijal na rokovanie zástupcov rodičov Slovenskej rady rodičovskej verejnosti.
Dávame Vám na vedomie príslušnú komunikáciu:
– list so žiadosťou
– odpoveď MŠVVaŠ SR
– e-mail predsedníčky – štatutárky SRRZ na odpoveď e-mailom Mgr. M. Tokárom
Otázku vzdelávania a jej sťažené podmienky v dištančnej formy ako u žiakov, rodičov i pedagógov neustále riešime.