Dávame Vám do pozornosti poslaný mail na riešenie ohľadom návratu žiakov do škôl – testovanie kloktaním:

Vážený pán minister školstva Branislav Gröhling,

Slovenská rada rodičovských združení (ďalej len SRRZ) so sídlom Široká1920/2, 058 01 Poprad, ktorá zastupuje zákonných zástupcov/rodičov združených v počte 1870 organizačných jednotkách pri škole a školskom zariadení a rieši ich potreby a požiadavky Vás žiada o vyjadrenie k postupu testovania formou kloktaním.

Zákonní zástupcovia/rodičia sa dožadujú o písomnú informáciu od výrobcu testu formou kloktaním a to:

  1. Čo je test formou kloktaním a na čo sa používa
  2. Čo potrebujete vedieť predtým, ako sa použije test formou kloktaním
  3. Ako sa postupuje pri použití testu formou kloktaním
  4. Možné vedľajšie účinky testu formou kloktaním
  5. Ako uchovávať test formou kloktaním
  6. Obsah balenia a ďalšie informácie

Test má prebiehať tak, že deti kloktajú fyziologický roztok do svojho pohárika, ktorý sa odovzdá a následne sa z toho zoberie spoločná vzorka, ktorá sa potom vyhodnotí cez PCR test. Táto forma testu nie je bolestivá a je menej nepríjemná ako antigénový test.

Zákonní zástupcovia/rodičia reagujú aj na to, že je prijateľnejšie kloktanie do pohárika ako kloktať a vypľúvať obsah do spoločnej nádoby (napr. vedra). Informovali nás, že niektoré deti sú náchylne na napínanie pri kloktaní a môže dôjsť aj ku zvracaniu, čo je potrebné tiež riešiť ako sa bude k takýmto deťom pristupovať. Zároveň sa dožadujú uvedenie časovej lehoty opakovania sa testu kloktaním.

Ďakujeme za riešenie danej situácie a za písomnú odpoveď na tento list.

S pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová, predseda –štatutár SRRZ