Vitajte v bulletine Asociácii – Parents International  – Internacionálni rodičia v septembri 2020

Vážení priatelia a kolegovia,

Po bezprecedentnej jari väčšina krajín nedávno začala alebo práve začína nový školský rok. Práve to v súčasnosti spôsobuje rodičom najviac bolesti hlavy a spôsobuje prebdené noci. Veríme, že existuje dostatok vedeckých dôkazov z krajín, ktoré nezavreli svoje školy alebo sa už dávno vrátili k normálu, pokiaľ ide o „školské vyučovanie počas pandémie COVID-19“, ktoré zohľadňuje aj najlepší záujem detí. Skúsenosti ukazujú, že deti nie sú ohrozené a takisto to nie sú deti, ktoré infikovali dospelých, najmä nie starších príbuzných. Preto by sme chceli, aby organizácie spolupracovali s rodičmi v akejkoľvek miere na zmiernenie stresu, ale tiež odteraz požadovali dostupnosť školy vo vyučovacom procese.. Masky nie sú pre deti potrebné na ochranu pred koronavírusmi, nesú však riziko ďalších infekcií, pretože u detí je menej pravdepodobné, že ich budú počas celého školského vyučovania dezinfikovať. Taktiež sa preukázalo, že deti si nemusia udržiavať odstup, takže nie je potrebné ich umelo oddeľovať, alebo obmedzovať školské vyučovanie kvôli menším triedam. (Medzitým sa rizikový zamestnanec môže účinne chrániť tvárovými štítmi, ktoré na rozdiel od krytu tváre umožňujú aj správne vyučovanie). Je tiež potrebné brať do úvahy práva dieťaťa, keď sa domáhate testovania detí, a vyhnúť sa zbytočným testom. Uvedením vakcíny koronavírus – ochorenie COVID – 19 na trh, je potrebné viac ako kedykoľvek predtým budovať dôveru medzi lekárskymi odborníkmi a rodičmi, aby sa zabezpečilo skutočné prihlásenie deti na očkovanie alebo informované odmietnutie očkovania na príslušnú vakcínu.

Ďalším hlavným hľadiskom tohtoročnej jesene je učenie sa detí po prvej vlne koronavírusu ochorenia na COVID – 19, opätovné začlenenie detí do kolektívu a rozvoj sociálnych zručnosti.  Pedagogická podpora rodičov bola na minimálnej úrovni ba až žiadna u marginalizovaných rodín.

Úspech našej #NewEducationDeal #ParentsFirst iniciatívy medzi národnými vládami, školami, mimovládnymi organizáciami a oddanými jednotlivcami ukazuje, že tvorcovia politík, školy aj rodičia chcú prehodnotiť vzdelávanie a chcú ho robiť spoločne.

8. september 2020 je Medzinárodným dňom gramotnosti a naše špeciálne posolstvo (rovnako ako náš pozičný dokument k európskemu vzdelávaciemu priestoru) sa to snaží sprostredkovať na úroveň, ktorú ešte nedosiahla: medzinárodná politika. V nasledujúcich týždňoch a mesiacoch potrebujeme, aby tvorcovia politík skutočne pochopili, že vzdelávanie je oveľa viac ako formálne školstvo, a preto je absolútne nevyhnutné dôrazne prehodnotiť učebné osnovy, učebné prostredia a organizačné rámce, školenia pre všetkých pedagógov – profesionálov i rodičov, formálni a informálni pedagógovia – a nájsť správnu rovnováhu medzi výsledkami okamžitých testov a rozvojom zručností 21. storočia pre skutočné učenie a blahobyt. Máme skvelú príležitosť zabezpečiť, aby vzdelávanie už nikdy nevyzeralo ako pred COVID-19, umožniť všetkým, aby sa učenie v škole sa  stalo variabilnejším, a prekonať tak globálnu krízu učenia počas koronavírusu na ochorenie COVID – 19.

Leto nám prinieslo niekoľko vzrušujúcich nových iniciatív, o ktoré sa s vami radi podelíme. Môžeme začať spolupracovať s príslušnými zainteresovanými stranami v Indii a Maroku, dvoch nových teritóriách spoločnosti Parents International. Sme tiež veľmi radi, že môžeme pokračovať v práci na posilnení postavenia rodičov s postihnutými deťmi v novom projekte. V nasledujúcich mesiacoch s vami budeme naďalej zdieľať informácie o týchto, ako aj o našich prebiehajúcich programoch.

Jediné, čo vám zatiaľ môžeme priať, je NORMÁLNY školský rok.

Tím IPA