Vážené rodičovské združenia,

pod textom Vám SRRZ predkladá dotazníky podľa typov škôl a školských zariadení.

Tieto dotazníky boli navrhnuté na Celoslovenskom sneme SRRZ v oku 2017, v novembri 2017 boli dané na web stránku www.srrz.sk, ale bohužiaľ dodnes žiadne rodičovské združenie daný dotazník nevyplnilo a neposlalo do kancelárie SRRZ ako spätnú väzbu.

Na základe rozhodnutia orgánov SRRZ pôvodný dotazník bol doplnený o aktuálne otázky súčasného obdobia.

Prosíme rodičovské združenia o zaslanie vyplnených dotazníkov do 25. novembra 2022, aby

sme ich mohli zhodnotiť na snem SRRZ, ktorý bude v decembri 2022. Vyplnený dotazník pošlite e-mailom na: srrzpp@gmail.com alebo predseda.srrzpp@gmail.com .

Vážime si Váš prístup, ústretovosť a spoluprácu.

Ostávame s pozdravom

Bc. Ing. Júlia Lindtnerová v. r., predseda – štatutár SRRZ

Dotazník pre SRRZ – RZ pri špeciálnych školách 112017

Dotazník pre SRRZ – RZ pri ZŠ 112017                              Dotazník pre SRRZ – RZ pri ZUŠ 112017

Dotazník pre SRRZ – RZ pri SOŠ112017                            Dotazník pre SRRZ – RZ pri MŠ 112017

Dotazník pre SRRZ – RZ pri konzervatóriách 112017         Dotazník pre SRRZ – RZ pri iné školské zariadenia112017

Dotazník pre SRRZ – RZ pri Gymnáziu 112017                   Dotazník pre SRRZ – RZ pri CVČ 112017