Register MNO – POZOR!!!

Register MNO – POZOR!!!

Vážené SRRZ – RZ pri školách a školských zariadeniach, oznamujeme Vám, že žiadosti, ktoré budú doručené do 15. 11. 2021 na zápis alebo vykonanie zmeny v registri MNO (spravuje MV SR) budú vybavené tak, aby ste stihli spísať notársku zápisnicu na poberanie %...
Bez rúška v škole od 04. 10. 2021

Bez rúška v škole od 04. 10. 2021

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, nosenie rúška v triedach nebudú povinné pre žiakov základných škôl, špeciálnych ZŠ a žiakov prvých zo štyroch ročníkov stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom stredných škôl od 04. októbra 2021. Táto výnimka platí len...
Dôležitý oznam!

Dôležitý oznam!

Vážené SRRZ – RZ pri škole a školskom zariadení, Slovenská rada rodičovských združení, občianske združenie so sídlom Široká 1920/2 v Poprade Vám oznamuje, že neuzavrela spoluprácu  s neziskovou organizáciou VESNA, Smolenická 14, 851 05 Bratislava , IČO 457 391 53, DIČ...
Výzva na témy online školení!

Výzva na témy online školení!

Vážení predsedovia – štatutári organizačných jednotiek Slovenskej rady rodičovských združení (ďalej len OJ SRRZ), SRRZ Vám dáva do povedomia pripravované online semináre a zároveň Vás prosíme, aby ste nám napísali na predseda.srrzpp@gmail.com alebo srrzpp@gmail.com...
Spolu múdrejší

Spolu múdrejší

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, MŠVVaŠ SR predkladá výzvu „Spolu múdrejší 2“ a SRRZ Vás žiada o jej preštudovanie a vyjadrenie sa k nej. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov...
Podpora znevýhodnených žiakov

Podpora znevýhodnených žiakov

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, Predkladáme Vám ako pán minister školstva B. Gröhling predstavil opatrenia na podporu znevýhodnených žiakov ohrozených školským neúspechom a na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Ide o investície z Plánu obnovy a...