Zlatý Amos 2024

Zlatý Amos 2024

Vážení zákonní zástupcovia/rodičia, v rámci spolupráce SRRZ na projekte Zlatý Amos Vás prosíme prostredníctvom Vašich detí/žiakov prihlásiť svojich pedagógov do súťaže o Zlatého Amosa v hlavnej kategórii najneskôr do 20. 03. 2024. Účastníci získajú rôzne peňažné...
Šťastný rok 2024

Šťastný rok 2024

Keď sa rok 2023 s nami bude lúčiť, keď rok 2024 nás s úsmevom privíta, ponorme sa na chvíľu do seba, veď všetko vlastniť nám vôbec netreba. Rozdávajme lásku, radosť, pohodu a nie nenávisť, stres a smolu. Obdarujme každého úsmevom, čo nás nič nestojí a skrášlime si tak...
Vianoce 2023

Vianoce 2023

Slovenská rada rodičovských združení Vám praje krásne prežitie Vianoc plných pokoja, lásky, kľudu, oddychu a smiechu v kruhu tých, na ktorých Vám záleží.  
REGISTER MV SR!

REGISTER MV SR!

Vážené dámy a vážení páni, upozorňujeme Vás, že kancelária SRRZ garantuje zápis údajov do registra mimovládnych neziskových organizácií, ktoré spravuje MV SR, len do doručenia všetkých korektných podkladov poštou na adresu kancelárie SRRZ najneskôr s dátumom 23. 10....
Výzva o cenu EPA ALCUIN

Výzva o cenu EPA ALCUIN

Vážené SRRZ – RZ pri škole a pri školskom zariadení,   SRRZ Vám predkladá list s výzvou na prihlásenie sa do súťaže s projektom, na vzdelávanie vo Vašej škole, alebo v školskom zariadení. Môžete to realizovať prostredníctvom SRRZ. Žiadame Vás o preštudovanie...