Komisár pre deti

Komisár pre deti

Nový komisár pre deti Jozef Mikloško od 25. 05. 2022 Hlavnou prioritou komisára pre deti Jozefa Mikloška je snaha spojiť sa pre deti. Podľa neho sú to práve deti, ktoré si to zaslúžia najviac. „Najvyšší záujem dieťaťa“ Ďalšou jeho  prioritou bude práca na tom, aby sa...
Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vyplnenie dotazníka do 25. 11. 2022

Vážené rodičovské združenia, pod textom Vám SRRZ predkladá dotazníky podľa typov škôl a školských zariadení. Tieto dotazníky boli navrhnuté na Celoslovenskom sneme SRRZ v oku 2017, v novembri 2017 boli dané na web stránku www.srrz.sk, ale bohužiaľ dodnes žiadne...
Kontrola údajov v registri MNO

Kontrola údajov v registri MNO

Vážené dámy a vážení páni, opäť Vás vyzývame ku kontrole údajov v registri mimovládnych neziskových organizácií, ktorý spravuje MV SR: https://ives.minv.sk/rmno/detail?id=JOil3If4POy2mmNmH2fWMmGYDAd8%2fiF%2f0WveXTUeiQB0VlOnNFX4GddiubSKMEkv V prípade, ak sú tam uvedené...